HDD asistence

HDD asistence

Pneumatické systémy HammerHead jsou stále více používány i při řízeném vrtání. Mohou vám výrazně pomoci při zatahovaní nebo při řešení různých komplikací jako je například uvíznutí zatahovaného potrubí, vyjmutí zaseknutého potrubí z vrtu apod.

  • Asistence při zatahování
  • Asistence při zborcení vrtu
  • zvyšení tažného výkonu vrtné soupravy